Klub sportovních potápěčů Ústí n. L.

Rekreační i pracovní potápění & UW Rugby v Ústí nad Labem

Kontaktujte nás
+420 777 784 910

Práce pod vodou

Naši zaměstnanci jsou držiteli nejvyšších kvalifikačních oprávnění včetně průkazů Profesních potápěčů.

V portfoliu našich služeb jsou například tyto činnosti:

-> řezání larzen a ocelových konstrukcí elektrickým obloukem

-> stavba a opravy konstrukcí

-> betonářské práce

-> hražení, opravy jezů a plavebních komor

-> dotěsňování průsaků

-> vyhledávání a vyzvedávání předmětů

-> průzkumné práce, zaměřování a dokumentace

-> čištění sedimentačních jímek, česlic, studní a přivaděčů technické vody

-> prohlídky a opravy ponořených částí lodí, uvolňování lodních šroubů

-> stavba lodních skluzů pro loděnice

Na jiném typu práce je možné se dohodnout s kontaktními osobami a to písemně, telefonicky nebo Vás navštívíme.